!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Värme och ventilation

 

Under hösten och vintern upplever många medlemmar att de har problem med inomhusmiljön. Innan du gör en felanmälan om problem med värmen bör du göra följande:

  • Känn på alla element i lägenheten. Om det är full värme på alla element ska de vara ungefär lika varma. Om något element är mycket kallare än de andra, anmäl detta till vår Teknikförvaltare.
  • Om ett element är kallt, känn på röret som leder till elementet - om röret är varmt och elementet kallt så behöver förmodligen elementet luftas. Att lufta elementet gör du med en luftningsnyckel (finns i alla byggaffärer) och du öppnar med nyckeln och håller en behållare undertill och luftar tills det kommer vatten i behållaren. Om elementet inte blir varmt efter detta anmäl till vår Teknikförvaltning.
  • Om halva elementet är kallt och halva elementet är varmt, så behöver förmodligen elementet också luftas - se ovan.
  • Mät innertemperaturen. En rekommenderad temperatur är 20 grader. Är din temperatur under detta, anmäl till vår Teknikförvaltning.
  • Se om dina friskluftsventiler vid fönstren är öppna. Igensatta ventiler leder till att luften inte cirkulerar som den ska i lägenheten, vilket i sin tur leder till att fuktig luft inte transporteras ut och ersätts av ny. Då kan inneklimatet i lägenheten upplevas som rått, även om temperaturen är den rekommenderade. Är dina ventiler igensatta bör du öppna dem.
  • Har du baksug i badrummet? Baksug innebär att kall uteluft blåser in i lägenheten genom en utsugsventil (dvs en ventil som egentligen ska släppa ut luft ur lägenheten). I regel beror detta på att det kommer in för lite friskluft genom friskluftsventilerna, varvid luften strömmar in där den kan. Upplever du baksug i badrummet, kontrollera att dina friskluftsventiler är öppna.

Varför har jag problem med värmen?

De flesta av våra lägenhet ventileras genom självdrag (det finns några med mekanisk ventilation). Friskluft tas in via ventiler vid fönster, i skafferi, genom fönstervädring samt genom otätheter i byggnaden. Utsug av luft sker via de ventiler som finns i kök, badrum, WC och ibland även i sovrum. Om självdraget störs, tex genom att man sätter igen friskluftsventiler, kommer klimatet i lägenheten att påverkas. Friskluftventilerna kan tillfälligt stängas till ex pga drag, men de behöver öppnas igen så fort som möjligt.

En annan orsak till värmeproblem är snabba temperaturväxlingar. När utomhustemperaturen snabbt stiger så finns det fortfarande kyla lagrad i väggarna samtidigt som värmesystemet reglerar ner temperaturen på elementen. Då uppstår ett tidsglapp innan väggarna värmts upp så mycket att det motsvarar elementens temperatur. När utomhustemperaturen i stället faller kommer elementen temorärt att vara för varma.

 

Uppdaterad 2016-10-25