!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahands uthyrning angående Air BnB

 

 

Uthyrning i andra hand eller genom Air B&B

 

Styrelsen vill informera om att det är förbjudet enligt föreningens stadgar att hyra ut

någon av föreningens lägenheter i andra hand men också för korttidsboende av

hotellkaraktär.

 

I våra stadgar som alla föreningens medlemmar omfattas av nämns i § 33 ”Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att den ska vara en permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.” Vidare sägs i § 35 att ”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.”

 

Skulle dessa regler inte följas kan enligt § 40 det medföra att bostadsrättshavaren förlorar sin nyttjanderätt och sägs upp till avflyttning

 

Styrelsen

 

Subletting through Air B&B

 

The Board would like to inform that it is prohibited by the statutes of this private Housing Cooperative Årstaterrassen to rent out any of the apartments in a short-term nature of a hotel.

 

In our statutes it is mentioned in § 33: "The intended purpose of a membership in the Housing Cooperative is that it should be a permanent home for the member unless otherwise stated in the lease agreement”.

 

If these rules are not followed, it may, according to § 40 cause the member to lose his membership and be forced to move out.

 

Board of Directors

 

2016-05-18