!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontrollera fukt och vattenskador

Det finns fler fiffiga tips om hur du kan kontrollera och förebygga fukt och vattenskador.

 

Badrum: Se först till att det finns en fungerande ventilation i våtutrymmet. Om kondens på speglar finns kvar efter 5-10 minuter efter bad eller dusch kan det vara tecken på bristfällig ventilation. Kontrollera golv och väggar. Det får inte finnas öppna skarvar eller sprickor i dessa. Kontakta fackman om det skulle behöva åtgärdas. Rensa och rengör golvbrunnen regelbundet. En smutsig golvbrunn kan ge upphov till stopp som leder till översvämning. Om det ligger matta på golvet ska golvbrunnens klämring som håller mattan på plats sitta ordentligt fast. Kontrollera regelbundet hur det ser ut under badkaret för att undvika läckage från avrinningsröret. Åtgärda droppande kranar. Om tvättmaskin är installera ska anslutningar kontrolleras regelbundet.

 

 

Undvik vattenskada i köket

Att ha en avstängning för diskmaskinen som sitter synligt ovanför diskbänken är från och med 2011 ett krav i branschregler Säker Vatteninstallation. 

En synlig avstängning ovan bänk gör det lätt att koppla på vattnet till diskmaskinen när den ska användas, och likaså stänga av den när man inte gör det.

 

Checklista för att undvika vattenskador i köket :

-  Se till att vattentillförseln till diskmaskinen på vattenkranen är avstängd när den inte används.

-  Ha skydd under alla vattenanslutna apparater, exempelvis diskmaskinen, ångugnen, den vattenanslutna kaffemaskinen m.m.

-  Ta för vana att kontrollera att inga rör eller skarvar på dem läcker.

Kök: För att lättare upptäcka läckage bör kontroll under diskbänken göras regelbundet. Diskmaskin är en vanlig källa till läckage. Det ska finnas ett underlag till maskinen med uppvik i bakkant så att eventuellt vattenläckage samlas upp och leds fram och därmed upptäcks i tid. Oftast finns särskilda diskmaskinsunderlägg med i leveransen av ny maskin om det inte skett finns maskinunderlägg att köpa. Kyl och frys kan orsaka vatten, och mögelskador genom att kondensvatten läcker ut under skåpen. Där kan samma sorts underlägg som till diskmaskin användas.

 

Övriga rum: Var uppmärksam på eventuella missfärgningar flagande färg etc. i taket. Det kan tyda på vattenskada!