!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Åsnen 2

2016-09-29

För Er kännedom; det beviljade bygglovet (1 juli 2016) för om- och påbyggnaden av Åsnen 2 (ICA-huset) verkar inte innebära några väsentliga förändringar jämfört med den inlämnade ansökan i våras. För Årstaterrassen är det framför allt boende i hus 3 och 5 som kommer att få en ny huskropp och skolgård nära sig.

För mer information, se länk till bloggen "Rädda vättersberget"

Vy från österutefter Sköntorpsvägen

 

Vy från nordöst mot det nya studenthuset

 

Vy från väster utefter Sköntorpsvägen

 

Översiktsbild

 

Situationsplan

 

Vänligen se följande fil för mer detaljerat information:
Diarienr_5922136_2_9_Beslutshandling_SBK_2016_07_01.pdf

 

 

2015-08-16

För Er kännedom; redan 2012-06-14 överklagade brf Årstaterrassen antagen detaljplan för bl.a. Åsnen 2.

Vänligen se följande fil "9.6 Överklagan Åsnen 2.doc".

Föreningen har även lämnat in yttranden under mars 2012 som har påverkat bygget på Vättersberget i positiv riktning. Vänligen se följande två filer för mer detaljerad information:

Åsnen2 samrådsyttrande Årstaterr Brf.doc
Åsnen2-brfgemensamt.pdf

Samtliga filer finns även för nedladdning nedan.

Dokument

Diarienr_5922136_2_9_Beslutshandling_SBK_2016_07_01.pdf 2016-10-01
4649547_1_7_Situationsplan_2015-03-12.pdf 2015-08-09
4918439_1_7_Situationsplan_2015-06-26.pdf 2015-08-09
4918448_1_7_Planritning_2015-06-26.pdf 2015-08-09
4918449_1_7_Fasadritning_2015-06-26.pdf 2015-08-09
4988524_1_7_Arkitektritning_2015-08-06.pdf 2015-08-09
4988525_1_7__Arkitektritning_2015-08-06.pdf 2015-08-09
9.6 Överklagan Åsnen 2.doc 2015-08-16
Åsnen2 samrådsyttrande Årstaterr Brf.doc 2015-08-16
Åsnen2-brfgemensamt.pdf 2015-08-16

Uppdaterad 2016-10-01 av Styrelsen