!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Info till nya medlemmar

 

  

En bostadsrättsförening är en grupp bostäder, som alla de boende äger gemensamt som ett kollektiv. När man övertar rätten till en bostad från någon annan (”köper lägenheten”) så ansöker man samtidigt om att få bli medlem av kollektivet, som består av de andra boende, och som tillsammans äger samtliga byggnader och lägenheter.

I vår förening består det kollektivet av ca 535 medlemmar (vissa lägenheter har fler än en ägare). Det är alltså dessa 535 personer som äger föreningens samtliga byggnader, trädgårdar och lägenheter. Kollektivet väljer årligen en styrelse för att sköta driften av kollektivets tillgångar. Styrelsen väljs av kollektivet (stämman) där alla boende har en röst. Du är alltså en av dem som äger en viss andel av föreningens samtliga tillgångar.

Man kan alltså säga att i en bostadsrättsförening kan de boende själva påverka hur man tycker att föreningen ska skötas och utvecklas. Det inflytandet har man inte i en hyresrätt, som helt enkelt hyrs av en enskild ägare eller kommunen.

Dokument

Årstaterrassen välkommen 2013-2014.pdf 2015-10-07