!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Säkerhetsregler

Brandskydd i trapphus och entréer

Det inte är tillåtet att förvara barnvagnar eller andra föremål, såsom pallar eller blomkrukor mm, i trapphuset då det är vår utrymningsväg vid en eventuell brand. Om det står saker i vägen för brandkåren och oss själva kan det få förödande konsekvenser.

 

Brandvarnare

Stockholms kommun har beslutat att det skall finnas en brandvarnare i varje bostad. Brf Årstaterrassen ansvarar för att brandvarnare finns installerade. Föreningen har en gång tillhandahållit en brandvarnare till samtliga lägenheter, som skall följa med bostadsrätten vid överlåtelse. Brandvarnaren skall vara korrekt installerad och bostadsrättsinnehavaren skall se till att brandvarnaren är funktionsduglig och i drift. Om det inte finns en brandvarnare vid överlåtelse åligger det den nya bostadsrättsinnehavaren att anskaffa en brandvarnare och montera den enligt anvisningar på förpackningen.

 

Balkong

En vacker utsmyckad balkong med blommor och markis är ett härligt extra rum under sommartid. Blomlådorna skall vara på insidan av räcket, så det inte finns någon risk att de ramlar ner och skadar människor eller föremål.

 

 

Förrådsutrymmen

Om du har förråd på vind eller i källare får du av brandsäkerhetsskäl inte dra in egen elektricitet eller förvara brandfarliga ämnen där. Det är naturligtvis förbjudet att röka eller tända en låga i dessa utrymmen.

 

Grillning på balkonger

Att grilla på balkongerna kan vara förenat med både hälsorisker och brandrisker. Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på våra balkonger!


Husdjur

Husdjur är för ägaren ett sällskap och en kär vän. Grannarna kanske inte har samma känsla för djuret som du.Rastning av katter och hundar samt övriga husdjur får inte ske inom bostadsområdet. Vi har mycket skog och promenadvägar runt omkring i Årsta, så utnyttja dessa områden när du rastar dina husdjur. Men kom ihåg att plocka upp bajset efter din hund eller katt! Om katt vistas ensam på en balkong som finns mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller något annat som gör att katten inte riskerar att ramla ner och skada sig.

Har du för avsikt att skaffa ett ovanligt husdjur bör du kontakta styrelsen. Vissa husdjur är otillåtna inom bostadsområdet.