!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

 

Ljud

Som boende i flerfamiljshus måste du alltid visa hänsyn till dem som bor runt omkring. Tänk på att även vacker musik kan vara störande ljud för andra – även under dagtid. Det kan finnas nattarbetande grannar eller familjer med spädbarn som kräver sömn även på dagarna. Se därför till att hålla en rimlig ljudvolym på TV, radio och musikapparater. Samma regler gäller för bostadsrätter som för hyresrätter.

Visa extra hänsyn till era grannar mellan kl 22:00 och 07:00.


Läs gärna mer om föreningens regler i stadgarna.  
Nedan ses ett utdrag taget från sidan 16 i föreningens stadgar: 

 

Sundhet, ordning och skick

 ”Bostadsrättshavaren ska se till att omgivningens inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas…”Vid uppredade störningar från samma granne; anteckna de tillfällen du störts och skicka detta i ett mail till styrelsen på:  info@arstaterrassen.se  ange datum och klockslag. Detta för att ha bra underlag vid kontakt med den störande.

 

 

Oljud, bråk hos grannen

VID ORO FÖR VÅLD OCH AV OMTANKE BER VI DIG:

 1. Knacka på hos grannen.
 2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan
  bidra till att skapa mer trygghet.
 3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid
  situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.
 4. DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!
  Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld.

  Du kan rädda liv!

 

Rökning

Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen, inklusive trapphusen. Om rökning sker på balkongen, se till att fimpar inte trillar eller slängs ner på marken nedanför. Det utgör en brandrisk och skräpar ner.