!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut lägenheten under en viss tid på grund av att du själv inte kan utnyttja den kan detta ske. För uthyrning av en del av lägenheten eller ett rum behövs ingen ansökan. Styrelsen godkänner att medlemmen får hyra ut i andra hand om den har för avsikt att komma tillbaka. Godtagbara orsaker är exempelvis arbete eller studier på annan ort, provboende, längre sjukhusvistelse o.dyl. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning högst i 2 år.

Bor man i 2:a hand ska man använda sig ut av c/o adress. Inga ändringar av namn på de digitala skärmarna kommer att ske för 2:a hands boende. Skärmarna ska endast visa namn på de som finns med i lägenhetsförteckningen dvs medlemmar i föreningen.

 

Införande av avgift för uthyrning i andra hand 4.500.- 10% av ett prisbasbelopp.

Föreningen får i samband med att en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand av bostadsrättshavaren ta ut en avgift på högst tio procent av ett prisbasbelopp per år för att täcka merkostnader i samband med andrahandsuthyrning.

 

Blankett för andrahandsuthyrning hittar du på vår ekonomiska förvaltare BoVeras hemsida under fliken Blanketter. Skicka in den ifyllda blanketten till BoVera Konsult, Box 4062, 169 04 Solna.