!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renoveringsregler

Renovering inomhus

Enklare renoveringar, exempelvis av lägenhetens ytskikt, kräver i regel inget speciellt godkännande från styrelsen. Tvärt om är det ditt eget ansvar som bostadsrättshavare att underhålla bostaden.

Ingrepp som kan påverka övriga byggnaden, t.ex. på väggar, värmesystem, avloppssystem och liknande, kräver dock styrelsens godkännande. Om du planerar att riva en vägg eller ta upp ett nytt dörrhål, så måste först en konstruktör kontaktas. Vår tekniska förvaltare kan hjälpa dig att komma i kontakt med en konstruktör. Det är även till teknikförvaltningen som du skickar in ritningar och konstruktörens utlåtande och inväntar sedan godkännande. Förvaltaren har rätt att utföra efterbesiktning när renoveringen är genomförd.

Vid renovering av kök och badrum är det extra viktigt att åtgärder på el, vatten och ventilation utförs av behöriga hantverkare. Både vi i styrelsen och försäkringsbolagen kräver att jobbet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Badrumsrenoveringar vill vi också att de anmäls till teknikförvaltningen som kan komma att göra en efterbesiktning.

Säckar med skräp från renoveringsarbete (Big Bag o.dyl.) får inte stå ute för länge utan måste fraktas bort snarast. Placera dem på hårt underlag (t.ex. asfalt) för att skona våra gräsmattor.

 

Byggnationer på balkonger och fasaden

Byggnationer på balkong samt montering av markiser, är i princip förbjudet.