!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor

Hushållssopor

Du slänger dina hushållssopor i de sopkärlen ute vid gatan. Kärlen finns utspridda på olika stationer längs gatan. Soporna läggs i väl förslutna plastpåsar för att så lite som möjligt ska läcka ut. Om ditt närmsta sopkärl råkar vara fullt (så att locket inte går att stänga) väljer du nästa kärl med mer plats i. Kärlen töms minst en gång per vecka. Inget annat än hushållssopor får slängas i kärlen. Sopnedkasten som finns i trapphusen är numera stängda.

Exempel på vad som kan läggas i soppåsen:
Blomjord (små mängder)
Blöjor, tamponger och bindor
CD- och DVD-skivor
Damm, dammsugarpåsar
Disk- och tandborstar
Glass-/ät-/grillpinnar och vinkorkar
Husdjursströ, kattsand
Kondomer
Kuvert
Leksaker som inte innehåller batterier eller elektronik
Matrester om du inte har matavfallsinsamling
Snus och cigaretter, aska och stearinljus
Tops
Tvättlappar, våtservetter och näsdukar

I denna behållare får det ej slängas följande:

Wellpapp, pizzakartonger, plast, plastförpackningar, glasflaskor, ljuskällor, pantburkar, el-avfall, batterier

 

Matavfall

För de medlemmar som vill, finns möjlighet att sortera ut matavfallet från hushållssoporna och slänga i separata, bruna sopkärl. Matavfallet tas om hand av staden som använder det bla.a. till framställning av biogas. Eftersom hämtningen av matavfall är subventionerat av staden och därmed billigare än övriga hushållssopor så är det bra för föreningens ekonomi om så många som möjligt sopsorterar.

Endast matavfall får slängas i de bruna kärlen, och det ska vara slängt i för ändamålet avsedda bruna papperspåsar. Papperspåsarna och tillhörande behållare finns att hämta i din närmaste tvättstuga (vanligtvis i mangelrummet). Där finns även en broschyr med mer information.

Läs mer på http://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/

 

Källsortering

För att värna om miljön och minska de sopvolymer som föreningen måste betala hämtning för är det bra om du sorterar ut papper och förpackningar av plast, glas, metall, tidningar, batterier och kartong till återvinning. Dessa kan slängas i kommunala återvinningsstationer. Den närmaste finns på Vättersvägen 28 på andra sidan parken.

 

Lampor och batterier

I tvättstugorna finns kärl där du kan slänga glödlampor och batterier.

Var försiktig vid hantering av lågenergilampor så att de inte går sönder. De kan innehålla små mängder kvicksilver. Mer information hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida.

 

Grovsopor

Föreningen har inga grovsoprum. Däremot erbjuds möjlighet att slänga grovsopor i container i samband med våra föreningsdagar på vår och höst. Under resten av året hänvisar vi till Östberga återvinningscentral som ligger bara ett par minuter från oss med bil eller buss 144.

På föreningsdagarna brukar det även gå att slänga mindre elskrot (en mikrovågsugn går bra, däremot inga spisar eller tvättmaskiner). Även här hänvisar vi till Östberga under resten av året eller om du har mer skrymmande maskiner.

 

Miljöfarligt avfall

Färgburkar, lösningsmedel och annat miljöfarligt avfall kan du lämna på Östberga återvinningscentral. Vi kan även ta emot miljöfarligt avfall på föreningsdagarna.