!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

På denna sida hittar du svar på vanliga frågor från mäklare och potentiella köpare.

 

Är föreningen en äkta bostadsrättsförening?
Ja

Finns det några beslutade avgiftsändringar?
Nej

Finns det några kommande större renoveringar?
Taken  renoverades under 2014. I övrigt inget större utöver planerat underhåll enligt underhållsplanen.

Har det gjorts några större renoveringar den senaste tiden?
Nej, inte utöver underhållsplanen.

Finns det några beslutade större investeringar?
Nej.

Vart skickar jag överlåtelsehandlingarna?
Till vår ekonomiska förvaltare, se kontaktsidan.