!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Träffpunkt 10 (TP10)

 

 

TP10 är namnet på Årstaterrassens möteslokal, belägen i nedervåningen på Slätbaksvägen 10. Den kan du som medlem hyra för sammankomster, middagar och möten. Här brukar också föreningen hålla våra årsstämmor och andra träffar.

TP10:an har två plan. Övre planet är utrustat med bord och stolar för ca 20 personer. Nedre planet har plats för ca 40 personer i middagssittning och ca 50 personer i parkett­sittning. Kök finns med full utrustning samt toalett.

Toalett för rörelsehindrade finns på nedre planet. Be om nyckel vid behov.


Bokning

Bokning görs via informationstavlorna i trappuppgångarna.

För en detaljerad instruktion, se Övernattningslagenhet

Ring eller maila en vecka före din bokade tid och bestäm tid för hämtning av nyckel. Telefonnummer hittar du under rubriken Styrelse. Hyra av lokalen utgår med 200kr per dag som läggs på din avgift. Nyckel återlämnas till uthyraren vid hyrestidens slut.

 

Trivselregler

Eftersom lokalen ligger i ett bostadshus där hög ljudnivå kan vara störande för de boen­de, får lokalen inte användas till högljudda aktiviteter så som discon. Tänk också på att barn kan vara väldigt högljudda. Be dina gäster att tänka på ljudnivån utanför lokalen då smällande i dörrar och stoj på gatan vid lämnandet av lokalen kan vara störande för grannarna. Gästerna bör använda ingången mot parken på lokalens nedre plan.

Inventarier får ej föras ut ur lokalen.

Städning utföres av lokalanvändaren, se städinstruktioner för TP10 i lokalen.

När barn vistas i lokalen är det på föräldrarnas ansvar.

 

Tider

Lokalen kan hyras:

Fredag - Lördag
samt dag före helgdag
07:00 - 23:00
Söndag - Torsdag 07:00 - 21:00

 

Ingen musik får spelas efter kl 21:00. Bjudningen tar slut senast kl 22:00. All disk ska vara diskad och lokalen städad senast kl 23:00 då även strömmen bryts.