!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Policybeslut

Det finns ett flertal vanligt förekommande frågor eller ärenden som kommer in till styrelsen med jämna mellanrum. På den här sidan vill vi redogöra för vilka beslut som styrelsen brukar ta och motivera varför. Detta för att öka transparensen i styrelsearbetet och för att förenkla för kommande styrelser och medlemmar.

 

Bastu

Vi vet att det är flera medlemmar som önskar att det fanns en bastu i föreningen. Det finns inget jättebra utrymme för det färdigt utan skulle vi bygga en bastu så skulle det kräva ganska omfattande och kostsam renovering av något utrymme. Räknar man på vad som är en rimlig hyreskostnad (någon hundralapp) och hur ofta den skulle hyras ut (ett par gånger i veckan) så blir det svårt att få tillbaka pengarna för investeringen. (Jämför med övernattningslägenheten som vi kan ta en högre kostnad för och som är frekvent uthyrd.) Dessutom kräver en bastu regelbunden städning och vi vet att bristande städning i t.ex. tvättstugorna är en vanlig källa till irritation och konflikter mellan boende.

Allt detta sammantaget gör att styrelsen i regel avslår förslag på bastubyggen. Men vi välkomnar naturligtvis konkreta förslag med realistiska ekonomiska kalkyler.

 

Bredbandsuttag

Föreningen investerade i ett fibernät i fastigheterna i början av 2010-talet och i samband med det kunde alla få ett bredbandsuttag installerat i hallen. Det finns i de alla flesta lägenheter, men några fåtal medlemmar öppnade aldrig dörren för installatörerna trots flera aviseringar och saknar därför fortfarande uttag. Detta upptäcks ofta i samband med överlåtelse av lägenheten. Styrelsen har beslutat att föreningen inte bekostar fler installationer utan det får den boende själv göra. Kabel finns redan framdragen till varje våning så att dra fram den sista biten och montera ett uttag är en enkel åtgärd. Kontakta installationsfirman CLS Elektronikservice för att få det utfört.

 

Grovsopor

Många önskar att det fanns möjlighet att slänga grovsopor någonstans på gatan. Trots det så hänvisar vi istället till Östberga återvinningscentral som ligger inte långt från oss. Vi vet att många kan ha svårt att ta sig dig om man inte har bil så därför brukar det alltid finnas containrar att slänga grovsopor i vid våra föreningsdagar under höst och vår. Man får inte slänga grovsopor i våra grå sopkärl längs gatan, de är enbart till för hushållsavfall.

Visst skulle det vara bekvämt att ha ett grovsoprum, men det är inte problemfritt. Vi vet av erfarenhet att det ofta blir väldigt skräpigt där och att många slänger saker som inte får slängas bland grovsopor (t.ex. elektronik eller miljöfarligt avfall).

 

Uteplatser

Det är många som önskar en uteplats utanför huset, speciellt under vår och sommar. Vad kanske inte alla vet är att vi redan har många uteplatser spridda längs gatan, så även om det inte finns en precis utanför ditt hus så behöver du inte gå långt för att hitta en. Vissa bord och soffor går dessutom att flytta på vid behov. Alla föreningens uteplatser och grillar är tillgängliga för samtliga medlemmar. Eftersom vi har sett att de uteplatser som finns ofta står oanvända så är vi väldigt restriktiva med att anlägga nya.