!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

Vid stämman den 25 januari 2018 valdes följande styrelsemedlemmar som sedan konstituerade sig själva. 

 

Roll Namn  
Ordförande Mikael Ulfsparre  
Vice ordförande, Parkering Luciano Ranieri  
Sekreterare Annette Svärdsten  
Ledamot, Lokalansvarig Anders Liljeqvist   
Ledamot Fredrik Ivarsson  
Ledamot Benny Melin  
Ledamot Ali Azdari  
Suppleant Sara Eriksson  
Suppleant Isa Forsman  
Suppleant Anne Stefenson  

 

Kontakt

Du kommer enklast i kontakt med styrelsen genom att skicka e-post till info@arstaterrassen.se  Vi återkommer med svar så snart vi kan.
OBSERVERA att felanmälningar görs till vår Driftia Förvaltning AB på mailadress: info@driftia.se eller telefon: 08-744 09 50

 

Uthyrningen av träfflokal TP10 (tfäffpunkt Slätbaksvägen 10) sköts av Annette och Anders.

Bokningslistan sitter i entrén i S10.

För att bestämma tid och plats för nyckelöverlämning, kontakta någon av dem.

Anders: 0705-11 72 41

Annette: 0708-67 99 98

Uthyrning och info om lediga lokaler hanteras av Anders 0705-117 241

Parkeringsfrågor hanteras av Luciano Ranieri. 

För att exempelvis ställa dig i kö eller om du har frågor om parkering, skicka ett mail till parkering@arstaterrassen.se