!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

2019-01-12

På grund av inkomna klagomål ber vi er hundägare att plocka upp efter era hundar. För allas trivsel.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

2019-01-02

Gott Nytt År & god fortsättning!

Vill passa på att informera om att Stockholms stad har arrangerat uppsamlingsplatser för av granarna när det är dags för dem att flytta ut.  

Den närmaste platsen är bredvid Thaikiosken på vättersvägen.

 

Schemalagd insamling vid Årsta torg, Hjälmarsvägen 26, bakom Årsta torg

Öppettider
lördag 5 januari, kl. 9-11 
söndag 6 januari, kl. 9-11
lördag 12 januari, kl. 9-11
söndag 13 januari, kl. 9-11

 

2018-12-20

Fastighetsskötsel, jour och felanmälan inom Brf Årstaterrassen


Föreningen har fr.o.m. den 1 januari valt att anlita oss som skötselentreprenör av fastigheten, vi tackar för det förtroendet och lovar att göra vårt bästa för både er som boende och för era byggnader.


Nya anslag kommer att sättas upp, men här kommer lite förhandsinformation:

Felanmälan sker via vår hemsida www.driftia.se eller dagtid via telefon 08-744 44 33.


För akuta åtgärder efter klockan 16.00 på vardagar samt helger kommer du i kontakt med vår fastighetsjour på telefon 08-744 09 50.


Vill ni som privatperson ha hjälp med arbeten av praktisk karaktär är ni välkomna att beställa dessa via vår kundtjänst.

Er fastighetsskötare kommer att besöka fastigheten för allmän tillsyn, skötsel och ev. reparationer minst 1 gång per vecka enligt den överenskommelsen som har träffats med föreningens styrelse.

Städning m.m. kommer att skötas av föreningen kontrakterade entreprenörer.


Hälsar
Driftia Förvaltning AB genom John Friberg och Urban Fredriksson, kundansvariga arbetsledare fastighetsskötsel

 

2018-11-21

Dag att lämna in motioner till föreningsstämman!

 

Känner du att det är något som du vill ta upp på vår föreningsstämma?

Då måste du inkomma med en motion för detta senast 2018-12-31.

För att en motion ska vara giltigt måste du ta med följande:

 • En rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
 • En beskrivande text om vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör
 • Ditt yrkande - ska helst formuleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser.
 • Skriv under dokumentet med ditt namn och gärna kontaktinformation

 

Skicka motionen i ett mail till info@arstaterrasen.se eller lägg motionen i styrelsens brevlåda (Slätbaksvägen 22) senast 2018-12-31.

 

2018-10-08

 

Föreningsdagen närmar sig!

 

Lördag den 20 oktober är det dags för höstens föreningsdag! Vi samlas som vanligt i TP10 klockan 10:00 för kaffe och smörgås! Grillen vid S17 sätts igång omkring 13:00 där vi grillar korv efter utfört arbete.

 

Passa på att också rensa gemensamma utrymmen i portarna! Den här gången har vi beställt 2 containrar. 

 

Vi ses! 

 

/Styrelsen

 

 

 

 

---

2018-08-14

Felaktiga påminnelser

Några i föreningen som betalar hyran via autogiro har fått felaktiga påminnelser från Alektum. Detta gäller hyran för augusti (förfallodatum 2017-07-31). Har hyran faktiskt dragits via autogiro så kan du slänga påminnelsen från Alektum. 

Så här säger Daniel Ivarsson förvaltningschef på Fastum:
"Igår har personer som betalar med autogiro i din förening fått felaktiga påminnelser skickade med post. Detta beror på ett tekniskt fel i återinläsningen av en autogirofil.
Vi agerade direkt när vi fick kännedom om felet och återkallade samtliga hos Alektum."

Här finns mer information:
https://www.fastum.se/page.aspx?id=1970

 

2018-07-26

Eldningsförbud - Uppdatering

Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Stockholms län. Det utökade eldningsförbudet är totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och särskilt iordningställda grillplatser. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 25 juli 2018, klockan 15:30, och varar tills vidare.

 

2018-07-24

Eldningsförbud

 

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 10 juli 2018, klockan 13:00, och varar tills vidare.

Förbudet omfattar även särskilt iordningställda grillplatser.

Även om grillning på egen tomt inte omfattas så har vi i styrelsen, för allas säkerhet, fattat beslutet att detta eldningsförbud även gäller de anlagda grillplasterna på föreningens mark.

Detta innebär att all grillning och eldning på föreningens mark är förbjuden så länge eldningsförbudet gäller.

För mer information se: https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldningsforbud/

 

Vid ev. frågor, kontakta styrelsen på info@arstaterrassen.se

 

//Styrelsen

2018-07-24

Använd vattnet smart

Vattentillgången är god i Stockholm men värmen håller i sig därför är det bra om stockholmarna fortsätter använda vattnet smart.

Under juli går vattenförbrukningen ner och är lägre än under andra månader eftersom många stockholmare är bortresta. Vattenproduktionen i Stockholms vattenverk är stabil och i ett bättre läge nu än under försommaren när vi hade årligt underhållsarbete att slutföra efter vintern. Vårt dricksvatten tas från Mälaren, en stor vattenresurs, som räcker bra till för att leverera rent dricksvatten till tolv Stockholmskommuner. I nuläget finns inga planerade restriktioner för vattenanvändningen i Stockholm.

 

Här är Stockholm Vatten och Avfalls tips på smart vattenanvändning:

 

 • Nu går det inte att rädda gräsmattan. Måste den vattnas, gör det på kvällen.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

2018-07-03

Vattenskador

Då föreningen på senare tid råkat ut för flera snarlika vattenskador så utreder nu styrelsen orsaken till dessa.

För er som boende så kan detta innebära att ni blir kontaktade av Teknikförvaltning då de kan vilja spola och filma era avloppstammar.

Vi jobbar självklart för att förebygga så mycket skador som möjligt innan de inträffar då det nästan alltid är billigare och snabbare att fixa dessa innan de blir skador.

 

2018-06-28

Extra föreningsstämma

På kvällens extra föreningsstämma godkändes de föreslagna ändringarna till våra stadgar.
Detta var första gången av två som dessa godkändes Dessa förändringar kommer att tas upp på nästa ordinarie föreningsstämma och godkänns de där så innebär det att stadgarna ändras.

2018-05-24

GDPR

I samband med att de nya lagarna kring GDPR träder i kraft vill vi informera lite om hur vi hanterar information i styrelsen.

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du tecknat upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf Årstaterrassen kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning.

 

Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.

 

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras.

 

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.

 

Personuppgifter av typen e-postadress och/eller telefonnummer som du har lämnat till styrelsen används enbart för att kommunicera med dig om du inte specifikt ger samtycke till att dessa personuppgifter får delas till tredje part. E-postmeddelanden raderas senast tre månader efter ärendet är avslutat om ingen gällande lagstiftning kräver längre lagringstid.

 

Vi ev. frågor kontakta styrelsen på info@arstaterrassen.se

 

/Styrelsen

2018-04-02

Vårens föreningsdag 21 April

Boka in vårens föreningsdag lördagen den 21 april. Passa på att rensa vindar och förråd och kasta i containern som under dagen står placerad på gatan! I containern får som vanligt får INTE elavfall/miljöfarligt avfall kastas! Visst elavfall samlar vi som vanligt in bakom S27. (EJ kyl/frys/spisar,de kastar du som vanligt på Östberga återvinningscentral(ÅVC)

Vi samlas som vanligt i TP10 klockan 10:00 för kaffe och smörgås! Grillen vid S17 sätts igång omkring 13:00 där vi grillar korv efter utfört arbete.

/Styrelsen

---

2018-03-25

Upprensning i källare – vindar – cykelrum

Den 3 och 4 april kommer allt skräp att forslas bort, som står på vindar, i källare och cykelrum.

Är du medveten om att du har något som tillhör dig och som ska vara kvar måste du ställa in detta i ditt förråd.

/Styrelsen

 

---

2018-03-20

Byte av portkod

Den 26 mars är det planerat att byta koden till alla portar.

Alla boende ska ha fått en lapp i brevlådan med den koden som gäller.

Om ni inte ha fått den meddela oss på info@arstaterrassen.se

/Styrelsen

 

---

2018-02-12

 

Uthyrning i andra hand eller genom Airbnb

Styrelsen vill informera om att det är förbjudet enligt föreningens stadgar att hyra ut någon av föreningens lägenheter i andra hand men också för korttidsboende av hotellkaraktär.

I våra stadgar som alla föreningens medlemmar omfattas av nämns följande i § 33: ”Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att den ska vara en permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.”

Vidare sägs i § 35 att ”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.”

Skulle dessa regler inte följas kan enligt § 40 det medföra att bostadsrättshavaren förlorar sin nyttjanderätt och sägs upp till avflyttning

Styrelsen

 

Subletting via Airbnb or similar services is strictly prohibited!

The board at bostadsrättsföreningen Årstaterrassen would like to inform you that it is prohibited by the rules of this private tenant owners’ association to rent out any of the apartments in a short term nature as a hotel.

Following is stated in § 33: "The intended purpose of a membership in the this private tenant owners’ association is that it should be a permanent home for the member unless otherwise stated in the lease agreement”.

Breaching above rule, will according to § 40 of our status  cause the member to lose membership and be forced to permanently leave.

Board of Directors

---

2018-02-03

Bredbandsbolaget blir Telenor

Telenor väljer att lägga ner varumärket Bredbandsbolaget. För föreningensboende kommer detta inte innbära någon förändring. 

Allt fortsätter som vanligt. 

/Styrelsen

 

---

2018-01-03

Gott nytt år!

Vi har rotat lite i arkiven och hittade en film från föreningens 70års jubileum.
För er som är intresserade finns filmen här: Årstaterrassen 70år  

/Styrelsen

---

 

2017-12-27

God fortsättning!

Vill passa på att informera om att Stockholms stad har arrangerat upphämning av granarna när det är dags för dem att flytta ut.  

Årsta torg, Hjälmarsvägen 26, bakom Årsta torg
lördag 6 januari, kl. 12-14, söndag 7 januari, kl. 12-14
lördag 13 januari, kl. 12-14, söndag 14 januari, kl. 12-14 

Här kan ni läsa mer om vad staden gör med granarna:

Din gamla gran ger biokol till staden

/Styrelsen

---

2017-12-20

Föreningens årsstämma är torsdagen den 25 januari kl 19

Som vanligt träffas vi i TP10.

Välkomna!

/Styrelsen

 

---

2017-12-13

Styrelsen vill informera om att de sopkärl som står längs hela vår gata är endast avsedda för hushållssopor.

När det slängs wellpapp och plast kan det fastna i sopkärlens kedjor. Detta kan resultera att föreningen tvingas betala upp till 30 000 SEK i straffavgift för utbyte av sopkärl.  

Det finns en komplett återvinningsstation förbi vättersparken.

Trevlig Lucia!

/Styrelsen

 

---

2017-10-11

 

Föreningsdagen närmar sig!

 

Nu på lördag är det dags för höstens föreningsdag! Vi samlas som vanligt i TP10 klockan 10:00 för kaffe och smörgås! Grillen vid S17 sätts igång omkring 13:00 där vi grillar korv efter utfört arbete.

 

Passa på att också rensa gemensamma utrymmen i portarna! Den här gången har vi beställt 3 containrar så vi kan städa bort extra mycket skräp.

 

Vi ses på lördag! 

 

/Styrelsen

 

 

 

 

---

2017-08-25

 

Höstens föreningsdag 14 oktober

 

 Boka in höstens föreningsdag lördagen den 14 oktober. Passa på att rensa vindar och förråd och kasta i containern som under dagen står placerad på gatan! I containern får som vanligt INTE elavfall/miljöfarligt avfall kastas! Visst elavfall samlar vi som vanligt in bakom S27. (EJ kyl/frys/spisar,de kastar du som vanligt på Östberga återvinningscentral(ÅVC)

Mer information kommer när det närmar sig!

 

/Styrelsen

 

 

 

 

 

2017-08-10

 

Föreningens trivselregler.

 

 Tänk på att visa hänsyn till dina grannar när du spelar musik eller har vänner på besök vid sen timme. Här kan du läsa mer om vad du kan tänka på och även läsa vad som står i våra stadgar. 

 

 

 

 

 

Nya lås till port, förråd och tvättstugor!

 

Som ni redan känner till har föreningen nu bytt lås i samtliga dörrar.

Skulle du inte ha hämtat ut dina nya nycklar eller brickor som vi tidigare har informerat om så ska du skicka e-post till styrelsen på info@arstaterrassen.se

Styrelsen återkopplar sedan med instruktioner på hur du kan kvittera ut dina nycklar och brickor. 

Nycklar

 

 

2017-07-09

 

Glad sommmar!

 

Styrelsen vill passa på att önska alla en riktigt glad fortsättning på sommaren! 


Nästa vecka (v.28) byts cylindrar i våra portar och den nedfallna björken bakom S25 tas om hand så fort Svensk markservice har möjlighet!

 

Glada sommarhälsningar! /Styrelsen

 

 

 

 

2017-06-26

 

Byte av lås cylindrar och kvittering av nycklar och nyckelbrickor

 

Från och med 10– 14 juli (v.28) kommer Sickla Låsteknik att byta ut samtliga lås cylindrar till entré portar, cykelrum, källare, vind och tvättstugor (ej lägenhetsdörr).

 

OBS! För Er som fortfarande EJ har kvitterat ut nycklar eller nyckelbrickor, kan göra det på Sickla Låsteknik som vi tidigare har informerat om.

 

Adress: Sickla Låsteknik, Bolidenvägen 8, 12163, Johanneshov

Telefon: 08 - 718 00 53

 

Öppettider: Måndag-fredag: 8.00 - 17.00  

Lördag-söndag: Stängt

 

GLÖM INTE att ha med legitimation för att kunna kvittera ut dina nycklar! För de som hämtar ut åt innehavare ska ha med fullmakt, kopia på innehavarens legitimation samt sin egen!

 

 

2017-06-22

 

Utlämning av nycklar och brickor

 

Idag torsdag 22 juni mellan 18:30-19:30 kan de som tidigare inte kvitterat ut nycklar och brickor göra detta i Styrelselokalen i S22. (ingång på husets vänster gavel, motsatt sida om porten) 

Från måndag 26 juni kan resterande nycklar och brickor kvitteras ut hos Sickla lås:

Adress: Bolidenvägen 8, 121 63 Johanneshov
Telefon: 08-718 00 53
 
Öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-17.00   
Lördag-söndag: Stängt
 
GLÖM INTE att ha med legitimation för att kunna kvittera ut dina nycklar! För de som hämtar ut åt innehavare ska ha med fullmakt, kopia på innehavarens legitimation samt sin egen! 
 
 

 

 

2017-06-14

 

Info angående entréportar!

 

 

På grund av tillfällig driftstörning har vi stängt av kod och nyckelbricksfunktionen. 

Felsökning pågår och under tiden är portarna öppna mellan 07:00 – 21:00 för att underlätta för Posten, Hemtjänst etc.

Givetvis fungerar portnyckeln som vanligt. Målet är att allt ska fungera som det ska nästa vecka.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

 

 

 

2017-05-21

 

 

Nya skärmar på plats!

 

Nu har de nya skärmarna kommit på plats i våra portar! Saknar du ditt namn eller vill ändra eller lägga till något? Maila styrelsen på info@arstaterrassen.se
Tejpa INTE upp någonting på skärmarna! Det  mår de inte bra av!

 

Mer information kommer inom kort att läggas ut i allas brevlådor! 

 

 

/Styrelsen

 

 

FLER INBROTT

 

2017-04-24 

Tyvärr har inbrotten fortsatt i vårt område. 
 
Polisen uppmanar oss att vara fortsatt uppmärksamma om vi ser människor som försöker ta sig in i våra dörrar, provar nycklar till tvättstugor, portar etc. Skulle pågående inbrott uppmärksammas i området uppmanas vi att ringa 112!

Arbete med att byta ut cylindrar på lås fortgår.
 
 
/Styrelsen


 

 

 

Bil-busar

2017-04-07

 

Vi har dessvärre haft problem på vår gata med obehöriga som har "tjyvparkerat"  på våra boendes förhyrda parkeringar men också kört vårdslöst på våra parkeringar och gata samt orsakat skadegörelse. 

Polisen uppmanar innehavare av parkeringsplatser som "ockuperas" av obehörig att polisanmäla det för "egenmäktigt förfarande". Antingen att ringa 114 14 eller via Polisens hemsida: www.polisen.se
Polisen är informerad om vilka bilarna är och anmälan är gjord.

 

/Styrelsen

 

 

 

 

INBROTT

 

2017-03-31 

Tyvärr har vi haft inbrott i styrelsens rum i S22 där nyckelskåp brutits upp och nycklar har stulits.
 
Polisen uppmanar oss att vara uppmärksamma om vi ser människor som försöker ta sig in i våra dörrar, provar nycklar till tvättstugor etc. Skulle pågående inbrott uppmärksammas i området uppmanas vi att ringa 112!

Arbete med att byta ut cylindrar på lås är påbörjat.
 
 
/Styrelsen


 


Mer information om pågående portlås/passagesystem-arbetet


2017-03-17

 

 • Arbetet kommer att pågå från och med 15 mars till slutet av april.
 • Status på själva arbetet samt frågor kommer kontinuerligt att uppdateras på vår hemsida www.arstaterrassen.se.
 • Lösningen är baserad på Dinbox. För mer information se http://dinbox.se
 • Befintlig portnyckel kommer att fungera precis som vanligt.
 • Övergång till att endast nyttja det så kallade elektroniska nyckelbrickan kommer att ske stegvis.

 

 • I varje trapphus ersätts befintlig informationstavla samt våningsregister med en digital informationsskärm.
 • Skärmen ska användas som ett digitalt våningsregister, men också som en portal för visning av meddelanden eller bilder.
 • Skärmen är även en så kallad pekskärm och ett inloggningssystem där användare kan logga in och boka exempelvis tvättstuga. Detta är inte aktuellt just nu för vår del, förhoppningsvis kan detta komma att införas framöver.
 • Skärmstorleken är 21,5″ och har en full HD upplösning och ser ut som nedan. 

 • Utanför varje entréport ska en passerläsare monteras för avläsning av nyckelbrickor och kodinmatning.
 • Se bild på modell X20 som monteras utanför varje entré port på Slätbaksvägen (totalt 33 entré portar).
 • X20 har inbyggd IR mottagare för postens IR sändare etc. d.v.s. myndigheter kommer in utan problem.

 • Förutom kod som fungerar mellan 08:00 – 19:00 alla dagar i veckan, ska 3st beröringsfria nyckelbrickor kvitteras ut per lägenhet. Mer information om var och när detta är möjligt kommer att annonseras ut på arstaterrassen.se
 • Elektroniska nyckelbrickorna har ett unikt lasergraverat serienummer för enkel administration. Storleken är ca 3 cm i diameter.

 

Frågor och svar:

 1. Kommer det att bli läsare i fastigheterna till samtliga dörrmiljöer där den befintliga "portnyckeln" fungerar idag, tex cykelförråd, källarförråd och vindsförråd?

Svar: Endast läsare utanför varje entré port ska installeras d.v.s. befintlig portnyckel ska användas för tex cykelförråd, källarförråd och vindsförråd.

 

 1. Blir det läsare till tvättstugorna och sedan kanske tvättstugebokningssystem i varje tvättstuga som man kan boka online?

Svar: Förhoppningsvis vid ett senare tillfälle. Ambitionen finns.

 

 1. Jag hoppas att syftet med detta är att digitalisera passager och få bort kostnader kring nycklar och hantering. Kommer ni i föreningen sköta detta med brickor och uppläggning utav systemet?

Svar: Vår tekniska förvaltare ska sköta administrationen av systemet. Både kompetens och erfarenhet finns hos dem.

 

 

 

 

Nu påbörjas installationsarbete av portlås i våra fastigheter!

 

2017-02-17

De kommande 4-6 veckorna utförs arbete med att installera portlås samt digitalisering av våningsregister i våra hus. Arbetet utförs i sammarbete med CLS samt Årstaterrassens leverantör av nätverksinfrastruktur.

 

Mer information kommer att publiceras på hemsidan i början av nästa vecka.

CLS sätter även upp lappar i våra portar om att arbete pågår.

 

 

 

2017-02-08

Vårens föreningsdag 22 april

 

 Boka in vårens föreningsdagen som är lördagen den 22 april. Passa på att rensa vindar och förråd och kasta i containern som under dagen står placerad på gatan! I containern får ej elavfall/miljöfarligt avfall kastas! Visst elavfall samlar vi som vanligt in bakom S27. (EJ kyl/frys/spisar,de kastar du som vanligt på Östberga återvinningscentral(ÅVC)

 

 

 

 

 

 

2016-12-28

 

Nu ska den snart ut!

 

Lägg din uttjänta gran längst in på parkeringen i trädgårdsavfallet.

Tack /styrelsen

 

 

 

2016-12-25

Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning och ett

Gott nytt år

 

 

 


2016-12-20
 
Vi på Teknikförvaltning vill önska er alla i föreningen God Jul & Gott Nytt År!
 
Robert, Helena & Maria
 

 

 

 

2016-12-18

Ljus i vårt hus

Förebygg brand hemma

För att en brand ska starta behöver värme, syre och ett brännbart material finnas. Den vanligaste anledningen att brand startar är vid matlagning. Gå inte ifrån spisen när den är på och matlagningen är i gång. Ha inte saker/material som lätt kan börja brinna nära eller på spisen. 

Även elektriska apparater som är trasiga eller används på fel sätt. Du själv kan påverka att risken inte utvecklas till en olycka.

Du kan hindra branden genom att:

Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.

Placera inte ljus nära saker som kan börja brinna och att de står stadigt.

Använd inte ljus med ingjutna dekorationer.  

Blås ut ljusen när du lämnar rummet.

Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som finns och att du använder den kunskapen. Rök aldrig i sängen, soffan eller någon annanstans där du lätt somnar. Blöt innehållet i askfatet innan du slänger det i soppåsen.

Ladda mobiltelefon eller surfplatta när du är hemma och vaken. Lägg produkten du laddar på hårt underlag och ta bort föremål som kan börja brinna. Se till att ha en fungerande brandvarnare.

 

 

 

 

 

2016-12-16

Bilrån

 

Tyvärr har ett otäckt bilrån begåtts på vår gata. Enligt polisen var det däckfäljarna som rånaren var ute efter den här gången.

Tydligen går det till så att när bilägaren är på väg till bilen och ska, eller precis har öppnat bilen då slår rånaren till och stjäl nycklarna och kör iväg med bilen.

Var upmärksamma på om det är någon person som befinner sig i närheten vid din bil eller om man som gående ser något misstänkt. 

Nu i juletider då fler av oss åker bort är det bra att t.ex. meddela grannarna att så är fallet och kanske be dem hålla ett öga extra.

 

 

 2016-12-14

Nyår betyder inte fest för alla

 

 

Nyårsafton förknippar vi med fest – god mat, bubbel i glaset och som avslutning ett färgsprakande skådespel på den mörka vinterhimlen.

Men för våra hundar och katter kan jul och nyår vara rena mardrömmen. Tänk på djuren och avstå från fyrverkerier och smällare i år! Dagarna runt julafton och nyårsafton är en plåga för många hundar, hundägare och katter med dess ägare . Även fåglar  rådjur och andra vilda djur.

Grannarna fyrar av de första raketerna och de höga smällarna, tjuten och smattret kommer plötsligt och går inte att undvika eller förutse. Många djur tycker att det är mycket stressande med fyrverkerier och vägrar äta, gömmer sig eller flyr i panik. 

Gör en god gärning och skippa bombtårtor, raketer och smällare i år – för djurens skull!

Upphittade/bortsprungna djur Hittar du en id-märkt hund eller katt kan du söka ägaren på www.djurid.se eller läsa efterlysningar på Facebook. www.facebook.com/djuridhundar www.facebook.com/djuridkatter 

Hans Rosenberg på SKK PR o.pressansvarig

 

 

2016-12-01

Nu gäller boendeparkering på Slätbaksvägen

För att ansöka följ länkenhttp://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parkering/parkeringstillstand/Boendeparkering/

 

 

 

 

2016-11-23

Råttor

Vi har haft inventering av våra råttfällor och här kommer svaret.

Det är alltså de blå punkterna som det funnits råttor i fällorna.

Fällorna finns både i källare och utomhus.

För att få  bukt med detta måste vi bli mer restriktiva med matning av fåglar och rådjur. 

 

2016-11-19

Allemansrätten

Det har vistat sig att allt fler tar den kortaste vägen, som i bland blir upp över stensatta murar.

Murstenarna håller inte att klivas på.

Allemansrätten tryggar allmänhetens tillgång till naturen. Det är därför angeläget för oss alla att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att tillämpa den med omtanke.

Men allmänheten får inte ta sig sådana friheter att markägaren och andra fastighetens invånare tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada: hemfriden (i vidsträckt mening) och mark- ägarens ekonomiska intressen får inte kränkas.

Vad som förbjuds är att ta ”olovlig väg”, och med detta menar man att någon går på område som inte utgör väg.

Man får inte heller under några omständigheter gå över plantering. Det är här i regel fråga om känsliga områden – sådana delar av trädgårdar och parker som tar skada av gångtrafik t.ex.

Allmänt säger man att förbudet i varje fall gäller, så snart det är en klar risk för att passage  som kan medföra ekonomisk skada för markägaren – i kronor räknat.  Den som överskrider allemansrättens gränser kan också bli skadeståndsskyldig. Han/hon får ersätta skador som han/hon vållar uppsåtligen eller av oaktsamhet genom olovlig passage över marken. 

 

 

 

2016-11-13

Undvik vattenskada i köket

Att ha en avstängning för diskmaskinen som sitter synligt ovanför diskbänken är från och med 2011 ett krav i branschregler Säker Vatteninstallation. 

En synlig avstängning ovan bänk gör det lätt att koppla på vattnet till diskmaskinen när den ska användas, och likaså stänga av den när man inte gör det.

 

Checklista för att undvika vattenskador i köket :

-  Se till att vattentillförseln till diskmaskinen på vattenkranen är avstängd när den inte används.

-  Ha skydd under alla vattenanslutna apparater, exempelvis diskmaskinen, ångugnen, den vattenanslutna kaffemaskinen m.m.

-  Ta för vana att kontrollera att inga rör eller skarvar på dem läcker.

 

 

2016-10-25

SNÖ

 

2016-11-10

Vårt trädgårdsföretag arbetar för högtryck med att skotta framför våra portar och på parkeringen. De gör dessutom stadens jobb, dvs plogar trottoarerna. Och  de gör ”passager” i snövallarna så att vi kan komma över gatan. Allt det hade de inte behövt göra.

Som medlem kan man hjälpa till lite själv också. Tex genom att hålla snön borta från sin egen porttrappa och uppfart. Man kanske kan passa på och göra en lite god gärning också, genom att tex hjälpa en äldre granne skotta fram bilen.

Och apropå parkerade bilar: Man själv får ansvara för att hålla sin plats snöfri, på parkeringen om man nu vill ha det så.

Det Stora Snöfallet kom precis när man håller på och fäller våra sjuka träd. Det har skapat en hel del irritation eftersom snön fördröjer att dom kan forsla bort det fällda. Vi ber er ha tålamod och förståelse för det besvärliga läget.

 

 

 

2016-10-20

Oljud och bråk hos granne

VID ORO FÖR VÅLD OCH AV OMTANKE KAN MAN:
1. Knacka på hos grannen.

2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan 
bidra till att skapa mer trygghet.

3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid
situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat
sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och
gör en orosanmälan.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!
Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

 

2016-10-07

Uthyrning av våra små lägenheter och föreningslokalen

 

        

 

De har blivit väldigt populära och vi (styrelsen) är glada att vi kan erbjuda medlemmarna detta.

Regler är till för att följas och respekteras och det görs i de flesta fall. I bland glömmer en del att de ansvariga för tex nyckelutlämning gör detta jobb mer eller mindre ideelt. Därför är vi tacksamma att tider för nyckelutlämning efterlevs. Nycklar ska hämtas i god tid och efter telefonsamtal. Vi hjälper gärna till under dagtid mellan kl 10-19.

Vårt arbete är till för er service.

Tacksam för förståelse för vår arbetssituation.

 

Sipi Saari, Anders Liljeqvist

 

 

2016-09-29

Bygglov beviljat för om- och påbyggnaden av Åsnen 2

För Er kännedom; det beviljade bygglovet (1 juli 2016) för om- och påbyggnaden av Åsnen 2 (ICA-huset) verkar inte innebära några väsentliga förändringar jämfört med den inlämnade ansökan i våras. För Årstaterrassen är det framför allt boende i hus 3 och 5 som kommer att få en ny huskropp och skolgård nära sig.

För mer information, se länk till bloggen "Rädda vättersberget"

Vy från österutefter Sköntorpsvägen

 

Vy från nordöst mot det nya studenthuset

 

Vy från väster utefter Sköntorpsvägen

 

Översiktsbild

 

Situationsplan

 

 

2016-09-23

Föreningsdagen är planerad till den 15 oktober

Vi börjar som vanligt med frukost kl 10.00 i TP 10. De som är nyinflyttade är välkomna för information i S 22 (styrelselokalen) kl 11.30. Avslut med korvgrillning kl 13.00 mellan S17 och S19.

Välkomna!

 

 

2016-09-10

Kartongskräp

Våra sophus är ENBART till för hushållssopor.

Det har visat sig att fler av våra sophus har överfyllts  med kartongskräp.Det gick inte att tömma sophusen då kartonger satt fast så luckan inte gick att öppna.Vilket också bidrog till överfulla sophus. 

Det generar också merkostnader som vi alla får vara med att finansiera. I värsta fall måste avgifterna höjas.

Andra sopor hänvisas till Vättersvägen tvärs över parken. Där finns behållare för Glas, Tidningar, Metall, Plast och förpackningar.

 

Nedan hittar du turlistan för mobila miljöstationen där du kan göra av med farligt avfall så som kemikalier.

Tisdag 11/10

 Årsta - Hjälmarsvägen 26 vid Årsta Torg, kl. 18‑18.45
 Gullmarsplan, kl. 19‑19.45

Andra platser och tider för mobila miljöstationen finner du under denna länk.

 

 

2016-08-31
BOENDEPARKERING

Många har anmält sitt intresse om fast plats för sin bil på våra parkeringsplatser i och med det stundande kravet på boendeparkering. Kön är för närvarande väldigt lång. Styrelsen återkommer med närmare besked om när boendeparkering startar på vår gata.

Läs mer på länken här.

 

 

2016-08-28

Ett träd har fallit under stomen den 27/8 precis invid parkeringen. Åtgärd för bortforsling sker så fort som möjligt.

 

2016-08-04

Nycklar upphittade vid S24. Återfås mot beskrivning.  

Kontakta styrelsen via info@arstaterrassen.se

//Styrelsen

 

 

2016-07-27

Uthyrning i andra hand eller

genom Air B&B

Styrelsen vill informera om att det är förbjudet enligt föreningens stadgar att hyra ut någon av föreningens lägenheter i andra hand men också för korttidsboende av hotellkaraktär.

I våra stadgar som alla föreningens medlemmar omfattas av nämns i § 33 ”Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att den ska vara en permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.” Vidare sägs i § 35 att ”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.”

Skulle dessa regler inte följas kan enligt § 40 det medföra att bostadsrättshavaren förlorar sin nyttjanderätt och sägs upp till avflyttning

 

 

2016-07-25

Tänk på att inte slänga ut mat eller bröd till fåglarna. Det finns mat för dem så det räcker nu men råttorna kalasar på matrester och blir bara fler och fler. I värmen nu så uppstår lukt också. 

 

 

2016-07-15

Byggsopor och andra sopor måste tas om hand omedelbart. Det kan samla både råttor och fåglar som drar runt med skräpet. Se till att byggsopor hämtas så fort som möjligt.

 

 

2016-07-05

Ännu en övernattningslägenhet

Nu finns ännu en övernattningslägenhet i vår förening Brf Årstaterrassen iordnngställd för uthyrning. Lägenheten är mindre än den befintliga och belägen på Slätbaksvägen 28 men kan inhysa 2 personer i en bäddsoffa + en extrasäng. Se bilder under mapp Bilder uthyrningslägenhet. 

Det kommer sättas upp bokningslista för den nya lägenheten i tvättstugan S7 på samma ställe som vår första uthyrningslägenhet.

I väntan på att listan är på plats kan kan du boka den nya lägenheten genom Anders Lillieqvist 070-5117241 eller Lena van Evelingen tel 070-7279800.

Bokningslistor och även bokningsinstruktioner kommer upp senast vecka 29 i S7.

Anders

 


2016-06-28

Nu åker många bort på semester. Vi som är kvar kan hålla ett extra öga på och i portar och källare i vårt område. Be gärna din granne om hjälp med vattning av blommor och plocka bort eventuell post och tidningar. Kanske tända en lampa då och då, så det ser ut som om någon är hemma. Visa gärna intresse för personer som ser ut att ha ärende eller aktiviteter som inte passar in i vårt område.

Ta hand om varandra.  

 

 

Uthyrning i andra hand eller

genom Air B&B

 

Styrelsen vill informera om att det är förbjudet enligt föreningens stadgar att hyra ut någon av föreningens lägenheter i andra hand men också för korttidsboende av hotellkaraktär.

I våra stadgar som alla föreningens medlemmar omfattas av nämns i § 33 ”Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att den ska vara en permanentbostad för bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.” Vidare sägs i § 35 att ”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.”

Skulle dessa regler inte följas kan enligt § 40 det medföra att bostadsrättshavaren förlorar sin nyttjanderätt och sägs upp till avflyttning

 

 

 Låsning av portar

Det framkom i enkäten att många ville ha låsta portar. En utredning är startad och det finns många olika lösningar, både dyra och bättre eller sämre att välja mellan. Något beslut på vilken lösning vi väljer kommer först under hösten.

 

 

 

 

 

Välkommen till vårens Föreningsdag

lördagen den 23 april kl 10

Vi träffas i TP10:an (Slätbaksvägen 10) kl 10.00 och börjar dagen med kaffe/te och smörgås/bulle.

Efter avslutade aktiviteter i och runt våra hus, samlas vi ca 12.30 vid  och grillen mellan 17 och 19 och äter korv.

Det kommer att finnas två containrar på gatan, så passa på att städa era vindar och källare!      

El-avfall och miljöfarligt avfall kan lämnas vid trappan på gaveln på Slätbaksvägen 27.

 

Rensning i våra cykelstall

I cykelstallen står det många övergivna cyklar som vi behöver rensa bort och det kommer att ske under Föreningsdagen.

Senast dagen innan, fredagen 22/4, ska alla cyklar vara uppmärkta med ägarens namn.

Omärkta cyklar kommer att flyttas till vårt förråd, där vi behåller dem ett halvår och sedan forslar bort dem.

Styrelsen

 

Radonmätning

2018-10-19

Läs mer

Nytt bokningssystem för övernattningslägenheterna och TP10:an

2018-04-14

Läs mer

Kalender

Feb 2019
V Ti On To Fr
v5 1 2 3
v6 4 5 6 7 8 9 10
v7 11 12 13 14 15 16 17
v8 18 19 20 21 22 23 24
v9 25 26 27 28